Nabywca powołuje się na swoje prawo do wycofania w ramach Europejskich Praw Konsumenta i chce zwrócić przedmiot w ciągu dwóch tygodni. Co powinienem zrobić?

Wszystkie oferty aukcyjne są wiążące. Nabywcy są zobowiązani do zakupu wylicytowanych przedmiotów, jeśli sprzedawcą jest osoba prywatna, tak jak większość naszych użytkowników.
Jeśli sprzedawca jest profesjonalnym sprzedawcą (na co wskazuje ikona 'Pro' przy nazwie użytkownika) i nabywca jest klientem zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej, nabywca może w ciągu 14 dni po otrzymaniu przedmiotu bez podania przyczyny anulować umowę zakupu, pod warunkiem, że charakter przedmiotu umożliwia takie unieważnienie. Jeżeli nabywca zdecyduje się anulować umowę, może to z łatwością zrobić na stronie. Jeżeli w tych okolicznościach przedmiot zostanie zwrócony, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kosztów wysyłki; włączając, na przykład koszty transportu specjalnego dla większych przedmiotów. Oryginalne koszty transportu zostaną zwrócone nabywcy. Nabywca będzie również odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane spadkiem wartości przedmiotu na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z przedmiotem.