Pomoc dla sprzedawców
Często zadawane
Sprzedawca - Polityka komentarzy
Zapewnianie niezawodnej i bezpiecznej platformy zarówno dla nabywców, jak i sprzedawców, jest dla nas szczególnie ważne. W tym celu dajemy naszym nabywcom możliwość wystawiania komentarzy związanych z ich zakupami. Ponadto, jesteśmy świadomi jak ważna dla naszych sprzedawców jest opinia nabywców, która odzwierciedla ich usługi i pomaga im w nabywaniu statusu solidnych sprzedawców na naszej platformie. W związku z tym pozwalamy, aby sprzedawcy reagowali na komentarze nabywców, a jeżeli komentarz nie jest zgodny z tą polityką, sprzedawca może zażądać, aby Catawiki usunęło lub zmodyfikowało komentarz.Zapewnienie możliwości udzielenia komentarza jest zarówno konstruktywne, jak i sprawiedliwe. Od naszych nabywców oraz sprzedawców oczekujemy respektowania zasad i warunków związanych z wystawianiem komentarzy i ich usuwaniem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz też spojrzeć na nasze często zadawane pytania.Jak reagować na komentarzJeśli nabywca wystawi komentarz, sprzedawca może na niego odpowiedzieć. Jego odpowiedź będzie publicznie widoczna. Oczekujemy, że użytkownik odpowiadający na komentarz będzie przestrzegał następujących zasad:Należy:Utrzymać przyjazny i uprzejmy ton.Skontaktować się bezpośrednio z nabywcą w celu rozwiązania wszelkich zaistniałych problemów najszybciej jak się da. Jak skontaktować się z nabywcą dowiesz się tutaj.Nie należy:Używać obraźliwych, napastliwych, dyskryminujących zwrotów lub niewłaściwego języka.W swojej odpowiedzi uwzględniać żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu).Odpowiadać na komentarz w sposób, który jest sprzeczny z naszymi warunkami użytkowania.Pamiętaj:Możesz reagować na komentarz nabywcy przez 90 dni od dnia, w którym pojawił się komentarz. Zachęcamy naszych nabywców i sprzedawców do rozwiązywania wszelkich sporów między sobą. Dlatego też, dajemy nabywcom szansę na edytowanie swojego komentarza podczas tego 90-dniowego okresu. Jeśli uda Ci się rozwiązać problem nabywcy lub doszedłeś z nim do porozumienia, możesz grzecznie zażądać od niego, aby zmienił treść swojego komentarza. Czy Catawiki wprowadza zmiany w komentarzu nabywcy/sprzedawcy?Ogólnie rzecz biorąc Catawiki nie zmienia lub nie usuwa żadnych komentarzy. Jednakże Catawiki zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmodyfikowania komentarza na żądanie, według własnego uznania. Robimy to tylko wtedy, gdy sytuacja uzasadnia to zgodnie z niniejszą Polityką. Takie wnioski można przesyłać do naszego zespołu wsparcia klienta za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.Catawiki całkowicie usuwa komentarze/odpowiedzi sprzedawcy tylko wtedy, gdy: Użytkownik narusza Warunki użytkowania CatawikiKomentarz odnosi się do błędu lub problemu nie spowodowanego przez klienta, lecz ewidentnie przez Catawiki Komentarz odnosi się do innego zakupu lub działania innego sprzedawcyKomentarz stanowi roszczenie, które należy dokładnie zbadać w ramach naszego  procesu reklamacyjnego. Jednakże kupujący nie skontaktował się jeszcze z nami i/lub sprzedawcą w celu otwarcia takiego roszczenia.*→ Zdecydowanie zachęcamy sprzedawcę do skontaktowania się z nabywcą w celu rozwiązania problemów zgłaszanych przez kupującego w komentarzach.Catawiki edytuje lub częściowo usuwa (odpowiedzi na) komentarze tylko wtedy, gdy:Komentarz nabywcy lub odpowiedź sprzedawcy zawiera niestosowny język lub dane osobowe innych użytkowników→ Catawiki usunie jedynie niedopuszczalne słowa, a reszta komentarza będzie widoczna.Komentarz dotyczy zdarzeń, na które sprzedawca nie ma żadnego wpływu (np. kwestie celne, czas realizacji dostawy przez przewoźnika, nieobecność nabywcy w momencie doręczenia, zagubienie przesyłki przez firmę spedycyjną, siła wyższa) → Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.→ Zdecydowanie zachęcamy sprzedawcę do kontaktu z firmą spedycyjną w celu przeprowadzenia dochodzenia i wyjaśnienia sytuacji.Komentarz dotyczy reklamacji zgłoszonej do Catawiki, która została rozpatrzona zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną i uznana za nieuzasadnioną.*→ Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.Sprzedawcy udało się rozwiązać problem w sposób satysfakcjonujący nabywcę bez konieczności rozstrzygania sprawy przez Catawiki.*→ Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.Catawiki nie usuwa ani nie edytuje (odpowiedzi na) komentarz, jeśli:Komentarz dotyczy błędów związanych z dostawą, na które wpływ ma sprzedawca (np. wysyłka po upływie więcej niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty, nieodpowiednie opakowanie, nieracjonalne koszty wysyłki**)Komentarz dotyczy reklamacji zgłoszonej do Catawiki, która została rozpatrzona zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną i uznana za nieuzasadnioną.*Komentarz nabywcy lub odpowiedź sprzedawcy, o której mowa, została opublikowana ponad 3 miesiące temu→ Jeżeli komentarz zawiera dane osobowe lub niestosowny język, zostanie przez nas edytowany.*Komentarz dotyczący zakupu będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego w ramach naszego procesu reklamacyjnego zostanie usunięty lub skorygowany dopiero po rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego w reklamacji. ** Sprzedawca może naliczyć koszty wysyłki, które mogą obejmować (ale nie są ograniczone do) dodatkowe ubezpieczenie i/lub (specjalne) wymagania dotyczące opakowania.Mamy nadzieję, że udzieliliśmy Ci wyczerpujących informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.
Kiedy i jak zorganizować odbiór przedmiotu?
Jeśli przedmiot nie został odebrany, musisz skontaktować się z nabywcą, aby wspólnie z nim ustalić warunki odbioru. Nabywca jest zobligowany do odbioru przedmiotu, a sprzedawca musi zatrzymać przedmiot, aż do momentu jego odbioru przez nabywcę. Możesz skontaktować się z nabywcą za pośrednictwem swojej strony ze szczegółami zamówienia. Jeśli nabywca nie odpowie lub nie odbierze przedmiotu w przeciągu 10 dni, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przyjąć rolę mediatora w tej sprawie. Jeśli w odbiór przedmiotu jest zaangażowana strona trzecia, nabywca bierze odpowiedzialność za całą procedurę. Zalecamy, aby w przypadku nietypowego odbioru najpierw uzyskać więcej informacji od nabywcy. Nie wydawaj przedmiotu bez wcześniejszego upewnienia się, że odbiór przedmiotu został zaaranżowany przez samego nabywcę.Jeśli nabywca wybrał opcję odbioru osobistego, a teraz chce, aby wysłać mu przedmiot, możecie porozumieć się w tej sprawie między sobą. Jeśli na stronie przedmiotu widniała opcja 'Tylko odbiór osobisty', zachęcamy Cię do większej elastyczności i współpracy, w celu spełnienia oczekiwań nabywcy, co pozwoli uniknąć utraty transakcji.
Jak mogę skontaktować się z nabywcą przedmiotu?
Możesz skontaktować się z nabywcą za pośrednictwem strony ze szczegółami zamówienia na Catawiki. Przejdź do > Moje sprzedane przedmioty i kliknij w 'Szczegóły zamówienia', aby wyświetlić stronę z zamówieniem dla danej sprzedaży. Następnie kliknij na link ‘Wyślij wiadomość’, aby skontaktować się z nabywcą.Zazwyczaj zalecamy, aby kontaktować się ze sprzedawcą w jego rodzimym języku. Jeśli nie masz takiej możliwości, zalecamy komunikację w języku angielskim lub skorzystanie z elektronicznego tłumacza online.
Czy mogę anulować wystawianie przedmiotu?
Jeśli przedmiot, który wystawiłeś na aukcję, nie jest już dostępny lub nie możesz dostarczyć przedmiotu zgodnie z jego opisem, np. jeśli został zgubiony lub uszkodzony w trakcie trwania aukcji, prosimy o poinformowanie nas o tym. Na podstawie Twojego powiadomienia przedmiot może zostać usunięty z aukcji. Możemy też być zmuszeni do anulowania transakcji. Poprosimy Cię o dostarczenie dokumentów, plików lub innych dowodów potwierdzających Twoje powiadomienie. W zależności od okoliczności możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takim usunięciem lub anulowaniem.
Kiedy otrzymam płatność za sprzedany przedmiot?
Gdy otrzymamy płatność od nabywcy, poinformujemy Cię, że masz 3 dni robocze na wysłanie zamówienia lub przygotowanie go do odbioru. Wypłacenie Twoich płatności będzie zależało od tego, czy zamówienie zostało wysłane lub odebrane przez nabywcę, oraz od tego jaką częstotliwość płatności wybrałeś w swoich ustawieniach pod zakładką „Płatność”.Sprzedawcy mają możliwość wyboru jednej z następujących częstotliwości płatności:- codziennie- raz w tygodniu (w środy)- co dwa tygodnie (w pierwszą i trzecią środę miesiąca)- raz w miesiącu (w pierwszą środę miesiąca)Jeśli zamówienie zostało wysłane: Po dokonaniu wysyłki zamówienia, należy zmienić status zamówienia na „Wysłane”. Jeżeli dostarczony numer śledzenia przesyłki wskazuje na to, iż zamówienie zostało dostarczone, nabywca otrzyma powiadomienie z prośbą o sprawdzenie zamówienia i zgłoszenie wszelkich problemów w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia. W czwarty dzień po dostarczeniu zamówienia, Twoja płatność zostanie zaplanowana zgodnie z wybraną częstotliwością płatności. * Pamiętaj, że w przypadku, gdy numer śledzenia przesyłki jest nieprawidłowy lub nie odzwierciedla faktycznego stanu zamówienia, po 14 dniach od zmiany statusu zamówienia na wysłane, oczekująca płatność zostanie domyślnie wypłacona zgodnie z wybraną częstotliwością płatności.Aby ułatwić nam śledzenie dostawy Twojego przedmiotu i przyspieszyć wysyłkę Twojej płatności, skorzystaj z jednej z obsługiwanych przez nas firm wysyłkowych i dodaj prawidłowy kod śledzenia po wysłaniu przedmiotu.Jeśli zamówienie zostało odebrane: Jeśli zamówienie zostało odebrane przez nabywcę, należy zmienić status zamówienia na „Odebrane”. Po 14 dniach od momentu aktualizacji statusu przez sprzedawcę będziesz mógł otrzymać swoją płatność. Oprócz tego 14-dniowego okresu, dokładna data płatności będzie zależeć od częstotliwości płatności wybranej w ustawieniach pod zakładką „Płatność”.Możesz przejrzeć lub zmienić częstotliwość płatności, logując się na swoje konto i klikając poniższe łącze: https://www.catawiki.pl/accounts/settings/payment Datę spodziewanej płatności można także znaleźć w potwierdzeniu płatności, które my, Catawiki, wyślemy do Ciebie drogą mailową. Pamiętaj, że płatności są przetwarzane wyłącznie w dni robocze i nie są wypłacane podczas weekendu.Jeżeli został otwarty spór, Twoja płatność może zostać wstrzymana do momentu rozwiązania problemu. W razie potrzeby będziemy pośredniczyć w sporze.
Co należy zrobić, jeśli sprzedany przeze mnie przedmiot uległ uszkodzeniu, zanim go wysłałem?
Jeśli Twój przedmiot został uszkodzony skontaktuj się z nabywcą. Razem możecie wymyślić rozwiązanie. Jeśli uda Wam się dojść do porozumienia, to świetnie! Jeśli jednak nie uda Wam się rozwiązać problemu lub nabywca nie odpowiedział na Twoją wiadomość w ciągu 72 godzin poinformuj nas o tym. W wiadomości do nas, należy uwzględnić: - Co najmniej 3 zdjęcia wyraźnie pokazujące przedmiot w jego obecnym uszkodzonym stanie.- Krótki opis głównych problemów z przedmiotem.- Szczegóły dotyczące sposobu rozwiązania sytuacji. Gdy otrzymamy te informacje dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe.