Często zadawane
Czy mogę anulować wystawianie przedmiotu?


Jeśli przedmiot, który wystawiłeś na aukcję, nie jest już dostępny lub nie możesz dostarczyć przedmiotu zgodnie z jego opisem, np. jeśli został zgubiony lub uszkodzony w trakcie trwania aukcji, prosimy o poinformowanie nas o tym. Na podstawie Twojego powiadomienia przedmiot może zostać usunięty z aukcji. Możemy też być zmuszeni do anulowania transakcji. Poprosimy Cię o dostarczenie dokumentów, plików lub innych dowodów potwierdzających Twoje powiadomienie. W zależności od okoliczności możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takim usunięciem lub anulowaniem.


Contacte-nos